گلستان

  1. خانه
  2. گلستان
فیلتر
فیلتر × بسته
سالن عقد یارا گرگان بسته میباشدباز میشود از 9:30 AM امروز

سالن عقد یارا گرگان

0.0

سالن عقد یارا گرگان

زمینه فعالیت : ثبت ازدواج امکانات

موقعیت: آدرس : گرگان ، خیابان پارک شهر ، کوچه ادره پست ساعت کاری: 8 الی 20وب سایت: #تلفن: 09305767250
سالن عقد گرگان بسته میباشدباز میشود از 9:00 AM امروز

سالن عقد گرگان

0.0

سالن عقد گرگان

زمینه فعالیت : ثبت ازدواج امکانات : <br

موقعیت: گرگان ، خیابان پاسداران (کاخ ) ، مقابل پارک شهر ، کوچه استادیوم ، ساختمان ایران ، طبقه دوم ، واحد سهوب سایت: #تلفن: 09119614155
تالار پذیرایی پیوند گرگان بسته میباشدباز میشود از 9:30 AM امروز

تالار پذیرایی پیوند گرگان

0.0

تالار پذیرایی پیوند گرگان

امکانات

موقعیت: گرگان ، بعد از بسیج ، صد متر بعد از پل هوایی اول _ ساعت کاری: 9:00 AM تا 10:00 PM -وب سایت: #تلفن: 32470220 -017
دفتر ازدواج ۴۸ گرگان بسته میباشدباز میشود از 9:30 AM امروز

دفتر ازدواج 48 گرگان

0.0

دفتر ازدواج 48 گرگان

زمینه فعالیت : ثبت ازدواج امکانات

موقعیت: گرگان ، خیابان شهدا ، لاله 7 - ساعت کاری: 8:30 AM تا 8:00 PMوب سایت: #تلفن: 09115756092
دفتر ازدواج ۶ گرگان بسته میباشدباز میشود از 9:30 AM امروز

دفتر ازدواج 6 گرگان

0.0

دفتر ازدواج 6 گرگان

زمینه فعالیت : ثبت ازدواج امکانات

موقعیت: گرگان ، خیابان شهدا ، روبروی لاله 2 - ساعت کاری: 8:30 AM تا 8:00 PMوب سایت: #تلفن: 09117537012